may bom nuoc

 • Máy bơm ly tâm Ebara 2CDX-70

  Máy bơm ly tâm Ebara 2CDX-70

  Máy bơm ly tâm Ebara 2CDX-70 Máy bơm nước Ebara CD-200 Máy bơm nước Ebara CD-120   Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm ly tâm Ebara 2CDX-70 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm ly tâm Ebara 2CDX-70 Biểu đồ thông số hoạt động của máy bơm ly tâm […]

   
 • Máy bơm cao áp Ebara MMD 65-250

  Máy bơm cao áp Ebara MMD 65-250

  Máy bơm cao áp Ebara MMD 65-250 Máy bơm cao áp Ebara MD 50-250 Máy bơm cao áp Ebara MD 50-200   Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm cao áp Ebara MMD 65-250 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm cao áp Ebara MMD 65-250 Biểu đồ thông số […]