Máy bơm nước Sena SEP-251AE

Máy bơm nước Sena SEP-251AE

Bảng thông số kỹ thuật máy bơm nước Sena SEP-251AE

Máy bơm nước Sena SEP-251AE bảng thông số kỹ thuật

Ứng dụng của máy bơm nước Sena SEP-251AE

Máy bơm nước Sena SEP-251AE được dùng trong dân dụng, bơm nước sạch hút giếng, hỗ trợ các thiết bị tăng áp,  chuyển tải nước đến bể cao, nơi chứa nước, vòi và các thiết bị sử dụng nước. ( phù hợp cho nhà cao từ 4 đến 5 tầng ) , hút nước sạch từ đường ống, bể, giếng ( độ sâu của mặt nước so với bơm không quá 8 m )

Máy bơm nước Sena SEP-251AE